הארט-ווקר

 

בלעדי בארץ!

אורטופדיה אסדי – קלינקת הארט-ווקר

 

אורטופדיה אסדי בוגרת אנגליה בהתאמת הליכון שיקומי ע"ש הארט-ווקר.

הצליחה ובכבוד לקבל אישור משרד הבריאות לשיווק והתאמת הליכון שיקומי ע"ש הארט-ווקר.   

הקדמה

הארט-ווקר הינו המכשיר הראשון שעזר לילדים רבים עם שיתוק מוחין או בתנאים דומים בכדי לשפר את ההליכה שלהם ולתת להם אפשרות לניידות. למרות שבקבלת ההליכון המצב נראה כבד וכבול. עכשיו הילדים ואפילו כמה בני נוער, הוכיחו באופן חד משמעותי שהם יכולים להשיג שיפור מעבר לצפיות המקוריות.

הם עושים את זה הודות למערכת חדשה תוכננה בשם ווקר הארט MKII  על שם דוד הארט. והילדים ממשיכים להתקדם.

המערכת הארט ווקר MKII מעודדת את הילדים, ובכדי לתמוך בכמה שיותר ממשקל גופם ככל האפשר.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 לכל הדגמים של הארט-ווקר לחץ כאן >>

---------------------------------------------------------------------------------------------

הגדרה

Hart Walker - הוא אביזר בהתאמה אישית (הליכון שיקומי) המאפשר הליכה תפקודית ללא שימוש בגפיים עליונות.

הארט-ווקר הוא סדרה של מכשירי ארטוטיקה (המדע העוסק בשימוש במכשירים מכאניים מיוחדים כדי לתמוך או להשלים את מפרקי גפיים או מוחלשים או לא נורמלי.) הנתנים להרחבה ונועדו לסייע בניידות גופם של ילדים ולעודד את תבנית הליכה רגילה בילדים שנפגעו ואובחנו כ CP (שיתוק מוחין) ואחרים שניידותם מוגבלת.

 

מה זה הארט-ווקר Hart Walker

 HART WALKER הוא אביזר בהתאמה אישית המאפשר הליכה תפקודית ללא שימוש בגפיים עליונות. האביזר מורכב ממסגרת בסיס על גלגלים ומערכת תומכת לגב ולגפיים התחתונות עם צירי ירך, ברך וקרסול. במידת הצורך מתווספים רכיבים לתמיכת גפיים תחתונות אגן, גב וצוואר. 

מערכת מתקדמת זו מנחה ומלווה כל צעד וצעד תוך כדי מניעת תבניות תנועה פתולוגיות (כגון:  scissoring  ) ועידוד למידה מוטורית נכונה ויעילה. מערכת התמיכה מחוברת למסגרת עם גלגלים, קלה  לתמרון שמאפשרת ניידות עצמאית בהליכה ללא עזרת ידיים (hands free mobility  ) תכונה ייחודית זו של ה"הארט ווקר" מאפשרת גם לילדים  עם שליטת ידיים מעטה או חסרה את ההזדמנות לחוות  ניידות עצמאית בהליכה.

"הארט ווקר" הומצא ופותח על ידי דיוויד הארט, מהנדס רפואי בריטי, המתמחה בטכנולוגיות שיקום. ה-"הארט ווקר" הוא מערכת מודולרית הניתנת לשינוי בהתאם לגדילה וליכולות המתקדמות של הילד. כוונון והתאמה אלו חייבים להיעשות אחת למספר חודשים, בידי צוות שהוכשר והוסמך לכך על ידי דיוויד הארט בקליניקת "הארט ווקר" באורטופדיה אסדי קליניקה זו היא היחידה המוכרת על ידי משרד הבריאות כספק פרטי בארץ. 

 

הזכאות להליכון שיקומי ע"ש הארט-ווקר Hart Walker :

ילד עם שיתוק מוחין חמור או תמונה קלינית דומה, אשר אין ביכולתו להתהלך עם אביזר הליכה אחר, ומתקינים לגביהם התנאים הבא:

  דרגת תפקוד  GMFCS  הוא 4  עד 5. חומרת הפגיעה נמדדת על פי חמש רמות תפקוד מוטורי גס בעזרת "שיטת סיווג של תפקודי המוטורית הגסה" בקרב ילדים עם שיתוק מוחי (Gross Motor Function Classification System).

  גובהו לא יפחת מ-90- ס"מ ולא יעלה על 160 ס"מ.

  הילד יוכל ליזום צעדים בשתי הרגליים תוך כדי תמיכה בגב.

  תנאי סביבת הפעילות מותאמים ונגישים לשימוש בטיחותי באביזר.

  השימוש באביזר אינו מהווה איום בטיחותי לילד או לסביבתו.

  ילד עם שיתוק רפה או חולשת שרירים קיצונית אינו זכאי.

 

תהליך קבלת ההליכון השיקומי ע"ש הארט ווקר:

  רכזת ההכוונה בלשכת הבריאות תנפיק "כרטיס ורוד" והעו"ס תקבע את גובה ההשתתפות העצמית.

  המשפחה תפנה עם טופס ההזמנה לספק המורשה לענייו אביזר זה בלבד.

  הספק המורשה לעניין זה יעביר הצעת מחיר לספק החיצוני של משרד הבריאות.

  עם קבלת האישור לביצוע מהספק החיצוני , יבנה הספק היעודי המורשה את המכשיר ויתאימו לצורכי המשתמש.

  לאחר קבלת האביזר מהספק המורשה - יבדוק רופא מורשה את איכותו והתאמתו לצרכי המשתמש ולמפורט בהזמנה ויאשר בחתימת ידו ובחותמתו את מסירת המכשיר למבקש.

 

תיקונים והתאמות

—האחריות על שינויים ,תיקונים והתאמות חלה על הספק המורשה לתקופה של 5 שנים מיום מסירת המכשיר.

—סדים מסוגSupra Maleolar Orthosis - S.M.O  יאושרו אך ורק אם הם מהווים חלק אינטגרלי מהנעל ולצורך הליכה תפקודית בלבד. שאר הסדים שאינם לצורך הליכה עם מכשיר זה, לא ימומנו על ידי משרד הבריאות כל עוד נעשה שימוש ב"הארט ווקר".

 

רקע כללי : ההארט-ווקר הינו מכשיר שיקומי להליכה, המותאם אישית לילדים עם שיתוק מוחין GMFCS    4-5 , המכשיר מודולרי וניתן לשינוי בהתאם לגדילה וליכולות המשתנות של הילד. 

קליניקת הארט-ווקר מספקת ומתאימה מכשירי הליכה ייחודיים לילדים עם שיתוק מוחין קשה, משרתת  ילדים מכל רחבי הארץ.

מטרה: לבדוק כיצד השימוש במכשיר ההארט-ווקר משפיע על תחומי ההתייחסות השונים של ה- ICF  בילדים עם שיתוק מוחין, ומושפע מהם. 

אמצעים: סקירה וניתוח של צילומי הוידאו של הילדים המשתמשים בהארט-ווקר. בשילוב עם המידע הרפואי, ודיווח של צוותים חינוכיים ומשפחה. 

תוצאות: מניתוח המידע שנאסף ורצף צילומי הוידאו לאורך שנים, הגענו למספר תובנות ומסקנות שהעיקריות בהן הינן:

—גורמים אישיים: ככל שילד מתחיל לתרגל הליכה בהארט-ווקר בגיל צעיר, קיים סיכוי רב יותר שהמכשיר יהפוך לכלי ניידות מרכזי ושימושי בחייו, וישפיע על רמת ההשתתפות- Participation  בבית ובמסגרת החינוכית 

גורמים סביבתייםמשפחה וצוות תומכים ושותפים, אשר נרתמו לשימוש יומיומי במכשיר ההארט-ווקר, אפשרו לילדים אלו הליכה לאורך שנים. 

—גורמים מבנייםמשקל הילד הגדול מהווה גורם מגביל על השימוש/ הפסקת השימוש בהארט-ווקר. הכנסת הילד/נער לתוך מכשיר ההארט ווקר דורשת הרמה של הילד. 

גורמים תפקודיים: מהניסיון הקליני מצאנו כי קיים קשר בין סיווג שיתוק המוחין על פי טונוס לבין יכולות ההליכה של הילדים. הילדים עם הטונוס המשתנה (אטטוזה), משיגים את יכולת ההליכה והתימרון הטובים ביותר. 

מסקנות: שימוש בהארט-ווקר מגיל צעיר עם משפחה וצוות תומכים איפשרו הליכה לאורך שנים. ישנה חשיבות למציאת פתרונות אשר יקלו על המטפל ויאפשרו המשך שימוש בהארט-ווקר בגיל המבוגר. 

 

להלן דגמי ההליכון השיקומי ע"ש הארט-ווקר: 

 


HD Brace

 

 

 


MKιι Device

 

 

 


Heavy Duty MKιι

 

 

 

eStudio בניית אתרים אחסון אתרים