HAFO TAMARACK

HAFO - HINGED ANKLE FOOT ORTHOSIS

AFO עם ציר

מתאים לילדים ומבוגרים

בולם תנועת PLANTAR FLEXION

מונע נעילה של הברך לאחור (רקורווטום) RECURVATUM

מונע גרירת כף הרגל בזמן הליכה.

מאפשר תנועה חופשית של DORSI FLEXION.

מאפשר הפעלה וחיזוק שרירי הליכה.

אינו מתאים לסובלים מקריסה בהליכה ובעמידה עם חולשה של שרירי QUADRECEPS.

שומר על יציבות ליטראלית ומידיאלית.

סד זה מיוצר בשני סוגי צירים: TAMARACK AND BECKER

eStudio בניית אתרים אחסון אתרים