DAFO 2 STEP - TOW SHELL

 DAFO 2 STEP - שני חלקים TOW SHELL

סד זה מייוצר בשני סוגים: מתון - FLEXIBLE, חזק - REGULAR,

סד זה מורכב משני חלקים, שימוש בסד זה נעשה כיחידה אחת.

החלק הפנימי של סד זה SMO. החלק החיצוני עוטף את החלק

הפנימי ומאפשר שליטה טובה על מפרק הקרסול ב 90%,

סד זה אינו מאפשר תנועת PLANTAR FLEXION.

 

 

 

eStudio בניית אתרים אחסון אתרים