HINGED DAFO BMO

HINGED DAFO BMO

DAFO ציר BMO

סד זה נבנה בצורה אישית לפי מידת גבס

סד זה בא בשני חלקים:

חלקו הפנימי של סד זה הינו BMO

וחלקו החיצוני AFO עם ציר.

שימוש בסד זה מאפשר שליטה מירבית על מנח כף הרגל

ועל סופנציה - פרונציה ישמש כיחידה אחד בשני החלקים ביחד. 

 

 

 

 

 

eStudio בניית אתרים אחסון אתרים