HINGED DAFO

  

HINGED DAFO

DAFO ציר

סד זה מתאים להולכים.

תכונה של סד זה לבלום תנועה אחורית כאשר תנועה קדמית חופשית.

ראה תכונות סד HAFO.

סד זה יכלול ויאגד בתוכו את תכונות ה HAFO  ותכונות ה DAFO.

 

 

 

 

 

 

 

eStudio בניית אתרים אחסון אתרים